ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์
Uttaradit Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์

ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ดำเนินการปฎิบัติเกี่ยวกับการเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการเพื่อพิจารณาคำร้องขอคุมขังฉุกเฉิน

ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ดำเนินการปฎิบัติเกี่ยวกับการเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการเพื่อพิจารณาคำร้องขอคุมขังฉุกเฉิน


image เอกสารแนบ