ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์
Uttaradit Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์

นายเรืองฤทธิ์ บัวลอย ผู้พิพากษาหัวหน้า ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565

นายเรืองฤทธิ์ บัวลอย ผู้พิพากษาหัวหน้า
ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ