ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์
Uttaradit Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์

นายเรืองฤทธิ์ บัวลอย ผู้พิพากษาหัวหน้า ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้นายพรรษวุฒิ ฉิมไพบูลย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้การต้อนรับแพทย์หญิงอนัญญา สันติรักษ์พงษ์ พร้อมคณะนิสิตแพทย์ชั้นปี 5 เพื่อศึกษาดูงานในหัวข้อ “แพทย์กับกระบวนการยุติธรรมและการเป็นพยานศาล”

นายเรืองฤทธิ์ บัวลอย ผู้พิพากษาหัวหน้า
ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้นายพรรษวุฒิ ฉิมไพบูลย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้การต้อนรับแพทย์หญิงอนัญญา สันติรักษ์พงษ์ พร้อมคณะนิสิตแพทย์ชั้นปี 5 เพื่อศึกษาดูงานในหัวข้อ “แพทย์กับกระบวนการยุติธรรมและการเป็นพยานศาล”


image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ