ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์
Uttaradit Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์

นายเรืองฤทธิ์ บัวลอย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ส่วนไกล่เกลี่ยฯ และส่วนบริการประชาชนฯ ร่วมโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย ออกหน่วยร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์ตามโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์” ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2566

นายเรืองฤทธิ์ บัวลอย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ส่วนไกล่เกลี่ยฯ และส่วนบริการประชาชนฯ ร่วมโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย
ออกหน่วยร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์ตามโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์” ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2566


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ