ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์
Uttaradit Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์

ประกาศศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง เผยแพร่การจ้างเหมาบริการรายบุคคลโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตำแหน่ง นิติกร แทนผู้รับจ้างบอกเลิกสัญญา

ประกาศศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง เผยแพร่การจ้างเหมาบริการรายบุคคลโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตำแหน่ง นิติกร แทนผู้รับจ้างบอกเลิกสัญญา


image เอกสารแนบ