ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์
Uttaradit Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์

ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง การจ้างเหมาบริการรายบุคคล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกัน ตำแหน่ง นิติกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แทนผู้รับจ้างบอกเลิกสัญญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง การจ้างเหมาบริการรายบุคคล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกัน ตำแหน่ง นิติกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แทนผู้รับจ้างบอกเลิกสัญญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


image เอกสารแนบ