ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์
Uttaradit Provincial Court
News
นายเรืองฤทธิ์ บัวลอย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้โอวาทและมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 2 คน เนื่องในโอกาสเสร็จสิ้นการฝึกประสบการณ์ในศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ นายเรืองฤทธิ์ บัวลอย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้นายเอกลักษณ์ ลิ้มศิริลักษณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีปฏิญาณตน ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ กำแพงเพชร ตาก พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุทัยธานี ประกาศศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2566 ประกาศศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง เปิดทำการศาลในวันหยุดราชการเพื่อเพื่อรับคำร้อง คำคัดค้าน การพิจารณาและวินิจฉัยคดีในส่วนของศาลชั้นต้นฯ นายเรืองฤทธิ์ บัวลอย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีเปิดการอบรม ฝึกปฏิบัติ และทดสอบความรู้ ผู้พิพากษาสมทบก่อนเข้ารับตำแหน่งในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ กำแพงเพชร ตาก พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุทัยธานี

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
               
 

 

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image
image