ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์
Uttaradit Provincial Court
News
ประกาศศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง การบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coranavirus Disease 2019 : COVID-19) ฉบับที่ 2 ประกาศศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ (ศาลแขวง พิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราวและการพิจารณาออกหมายค้น หมายจับ) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง การขอปล่อยชั่วคราวทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวงามจิต อ้นยาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้การต้อนรับสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ เนื่องในโอกาสเข้ากราบสวัสดีและขอพร เนื่องในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและ ป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
   
 
 
 
 
 
 
 
               

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image
image