ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์
Uttaradit Provincial Court
News
ประกาศคณะกรรมการเพื่อพิจารณษคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม นายเรืองฤทธิ์ บัวลอย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ และผู้อำนวยการฯ ให้การต้อนรับผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมคณะ นายเรืองฤทธิ์ บัวลอย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมคณะผู้พิพากษา และผู้อำนวยการฯ ให้การต้อนรับประธานสภาทนายความจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมคณะ นายเรืองฤทธิ์ บัวลอย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมคณะผู้พิพากษา และผู้อำนวยการฯ คณะเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565 คำสั่งสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้าง และคณะกรรมตรวจรับพัสดุฯ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
               
 

 

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image
image