ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์
Uttaradit Provincial Court
News
นายเรืองฤทธิ์ บัวลอย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้นางสาวอาจารีย์ มณีนุตร์ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 นายเรืองฤทธิ์ บัวลอย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้คณะบุคลากรของศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล และพัฒนาทำความสะอาดในบริเวณวัดฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นายเรืองฤทธิ์ บัวลอย ผู้พิพากษาหัวหน้า ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้นายเอกลักษณ์ ลิ้มศิริลักษณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้อำนวยการฯ และคณะเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมโครงการ “พี่พบน้อง ป้องกันกระทำผิด” นายเรืองฤทธิ์ บัวลอย ผู้พิพากษาหัวหน้า ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้นายเอกลักษณ์ ลิ้มศิริลักษณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมคณะผู้พิพากษาศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้อำนวยการฯ และคณะเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้การต้อนรับแพทย์หญิงอนัญญา สันติรักษ์พงษ์ พร้อมคณะนิสิตแพทย์ชั้นปี 5 เพื่อศึกษาดูงานในหัวข้อ “แพทย์กับกระบวนการยุติธรรมและการเป็นพยานศาล” ประกาศศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ (ศาลแขวง พิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราวและการพิจารณาออกหมายค้น หมายจับ) ประจำเดือน ธันวาคม 2565

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
               
 

 

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image
image