ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์
Uttaradit Provincial Court

image

ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์

ติดต่อเรา

 ที่ตั้ง

เลขที่ 7  หมู่  9  ตำบลน้ำริด  

อำเภอเมืองอุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์ 53000โทรศัพท์

โทรศัพท์ 0-5504-9812

โทรสาร  0-5504-9820

 อีเมล์

utdc@coj.go.th

 

 Social