ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์
Uttaradit Provincial Court
image

ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์

ผู้บริหาร/ผู้พิพากษา